Kennel Mariesen

---------------------------------------------------------------------------

     * Valpar efter Bruksmeriterade föräldrar
     * Råd och hjälp vid bruksträning och lydnadsdressyr
     * Klippning och trimning
     * Vi har tilldelats SKK:s Bruksavelspris

     Marie Larsson-Ekholm & Anders Ekholm
     Biby Färjstugan, 635 13  Eskilstuna
     Tfn 016-29040 eller 070-3603838
     E-post Anders Ekholm
     eller till Marie Larsson-Ekholm